Tervetuloa Nimiarkistoon!

From Nimiarkisto

Nimiarkisto.fi on paikka, johon kootaan digitaalisessa muodossa Suomesta kerätyt ja arkistoidut keskeiset nimiaineistot. Palvelu on avattu joulukuussa 2017. Ks. tietoja Nimiarkistosta.

Palvelu sisältää noin 2,3 miljoonaa nimitietoa Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkistoon yli 100 vuoden aikana kootuista paikannimikokoelmista. Mukana on myös pieni pilottiaineisto Suomen ruotsinkielisistä paikannimistä (keruupitäjät Malax, Vörå, Oravais) Svenska litteratursällskapetin kokoelmista. Arkistoiduista nimitiedoista on tietokantaan siirretty paikannimen lisäksi paikanlaji, sijainti- ja kerääjätiedot. Nämä tiedot ovat palvelussa kaikkien nähtävillä. Ks. ohjeet paikannimien hakemiseen sekä hakutuloksen ja karttapaikannuksien tarkasteluun.

Palvelun nimiaineisto perustuu suulliseen perimätietoon. Paikannimien kirjoitusasut noudattelevat pääpiirteittäin yleiskieltä, mutta niitä ei kaikissa tapauksissa voi pitää oikeinkirjoitusohjeena. Aineistoon tehdään edelleen joitain korjauksia.

Palvelussa on myös henkilön- ja paikannimiä sisältäviä asiakirjanimiaineistoja, jotka on poimittu pääosin Kansallisarkistossa säilytettävistä 1500-luvun tiliasiakirjoista. Aineisto sisältää noin 625 000 arkistolippua ja se on järjestetty historiallisen maakuntajaon mukaisesti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Pohjanmaan, Savon, Uudenmaan, Käkisalmen Karjalan ja Viipurin Karjalan kokoelmiin. Mukana on myös nimiä MMH:n Hämeen ja Satakunnan isojakoasiakirjoista ja Inkerin Pähkinälinnan läänin asiakirjanimistöä. Ks. asiakirjanimet.

Nimiarkiston vanhin paikannimikokoelma Paikkainnimiä ja paikallistarinoita sisältää digitalisoidussa muodossa olevia nimitietoja noin 120 pitäjästä. Aineisto on tulosta Suomen Muinaismuisto-Yhtiön vuonna 1878 sanomalehdissä julkaisemaan pyyntöön kerätä paikannimiä ja sukunimiä sekä niihin liittyviä tarinoita. Aineisto on selattavissa paikannimittäin ja pitäjittäin Kainossa.

Välkommen till Namnarkivet!

På webbplatsen namnarkivet.fi finns ortnamnsuppteckningar från hela Finland. Materialet har hittills bara varit tillgängligt i Institutet för de inhemska språkens och de svenska namnen också i Svenska litteratursällskapet i Finlands fysiska arkiv. Nu finns 2,3 miljoner finska ortnamn med information om namnet, ortens art, insamlingsår och insamlingssocken i det digitala arkivet. Tillhörande kartor har också lagts ut.

Det svenska materialet består av 380 000 namn. Vi har genomfört ett pilotprojekt av de svenska namnen och lagt ut ett urval på 2 700 namn på webbplatsen. Materialet i pilotprojektet består av ortnamn från Malax, Vörå och Oravais socknar.

Materialet i Namnarkivet skiljer sig på vissa punkter från det ortnamnsmaterial som finns på Lantmäteriverkets grundkarta. Namnen på grundkartan bygger i huvudsak på materialet i Namnarkivet, men är färre till antalet (ca 800 000 namn). Innan namnen förts in på kartan har de standardiserats enligt nationella principer. Materialet i Namnarkivet har däremot inte standardiserats konsekvent. Därför ska uppslagsformerna i arkivet inte ses som rekommenderade namnformer.

Det är ett stort arbete att göra ett så här omfattande sedelarkiv digitalt tillgängligt. Därför tar vi gärna emot kommentarer om materialet och uppgifter om nya namn. Eftersom materialet samlats in under hundra år kan en del namn ha fallit ur bruket. Det kan också finnas felaktig eller bristfällig information om namnen.

Vi kommer att utöka webbplatsen med fler svenska texter vartefter svenskt material läggs ut.Tärkeitä linkkejä

Nimiarkiston aineistoa voi tarkastella myös Nimisampo-sovelluksessa, jossa on mm. mahdollista paikannimien hakeminen rajatulta alueelta ja suurenkin hakutuloksen saa nopeasti. (Huom. Nimiarkiston aineisto päivittyy sinne harvakseltaan.) Nimisammosta löytyy myös Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin paikannimet ja Karjalan karttanimet.

Suomalaisten paikannimien taustoja voi lukea teoksesta Suomalainen paikannimikirja (2007) (pdf).

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter